Thơ con cóc Archive

Tất bật hơn thua… rồi cũng bỏ An nhiên tự tại … vậy mà vui

Ngủ đi em…

 ”Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ đi em Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm Phải thương mình, trước khi muốn thương ai…”