Cuộc đời có có không không

Cuộc đời có có không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi.