Vô đề

“Có một người đã từng nói yêu tôi
Nói sẽ chờ, sẽ đợi tôi về lại,
Tôi tin người, không biết mình khờ dại
Trên đời này có gì mãi dài lâu!

Thời gian trôi không thương hại ai đâu
Nó sẽ phủ trắng mái đầu đang trẻ,
Người chờ tôi vài đêm ngày có thể
Tháng năm dài đâu có dễ vượt qua.

Cứ ví đời này như một bông hoa
Mới nở đó thôi chút là tàn lụi,
Đợi chờ ích gì khi đời ngắn ngủi
Sao trách được người đã vội quên mau.

Đo biển cả thường lấy độ nông sâu
Đo lòng người lấy bền lâu câu nói,
Chỉ tiếc rằng đời mỏng manh sương khói
Dù có người đã từng nói yêu tôi…
…………….
Don’t misunderstand what I have done.
Don’t think that girls are enigmatic.
I remember, and always remember what I said.
Don’t promise if you can’t do it, and if you have promised, try to do it.
Don’t hurt me. What’s going on?
For what reason do I have to try and wait?
Betrayal …………….