Em Đang Ép Anh Parody version

Em Đang Ép Anh Parody version :
Em là con chó nếu mất anh rồi , em cũng có chủ mới thôi …Em đang ép anh phải làm thằng gay 1 cách đơn phương mà do em chọn …coming soon …