Cô gỡ mái tóc rối

Cô gỡ mái tóc rối.
Nắng vỡ ra như lửa cháy chiều tàn.
Cô bảo anh chẳng hiểu gì về đàn bà hết.
Ừ đấy!
Giá như tôi hiểu được. Tôi đã chẳng phải lòng cô.
Tôi sinh ra vốn là một câu hỏi. Còn cô. Ngờ đâu lại là câu trả lời