Về công nghệ thông tin

. Những cô gái giống như những tên miền Internet, những tên đẹp mà ta thích đã có chủ nhân rồi!

2. Những chiếc máy tính nhanh, chính xác, và ngốc nghếch không thể tin nổi còn con người thì quá chậm chạp, sai lầm, và rất thông minh. Nếu máy tính kết hợp với con người, chúng ta sẽ có sức mạnh vô song – Albert Einstein.

3. Chỉ có 2 kiểu người tồn tại trên trái đất này – những người hiểu các con số nhị phân và những người còn lại.

4. Nếu phiên bản đầu tiên của bạn không thành công, hãy đạt tên nó là phiên bản 1.0.

5. N3u b4n c0 th3 đ0c đu0c c4u n4y, b4n thực sự l4 m0t g33k!

6. Nếu cho tôi “source code” (mã nguồn), tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên.

7. Password (mật khẩu) cũng giống như đồ lót! Bạn không nên để nơi người khác có thể nhìn thấy. Bạn nên thay đổi thường xuyên. Và đừng bao giờ đưa cho người lạ.

8. Trên “bàn phím của cuộc đời”, hãy luôn đặt một ngón tay lên nút “Escape”.

9. Không phải tôi không muốn giao lưu, chỉ vì giao diện của tôi thực sự chưa được thân thiện.

10. Làm gì có số nhà 127.0.0.1.