Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ đi em…

“Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ đi em
Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm
Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm
Phải thương mình, trước khi muốn thương ai…”