Cái trống trường em

Cái trống trường em
Tác giả: Thanh Hào
Bài thơ “Cái trống trường em” là một trong số những bài thơ hay của nhà thơ Thanh Hào viết cho thiếu nhi. Bài thơ đã được chọn đưa vào chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập I.

Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ.

Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve?

Cái trống lặng yên
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá.

Kìa trống đang gọi
Tùng tùng tùng tùng!
Vào năm học mới
Giọng vang tưng bừng