Học thì ít mà chọc thì nhiều

Học thì ít mà chọc thì nhiều – Câu nghe được trong hài Xuân Hinh 😀