Chỉ cần người ấy chẳng cần gì

Có con mèo thầm thương chiếc lá
Chẳng màng đến cá, mặc kệ cuộn len
Tình Yêu là thế thôi em nhỉ?
Chỉ cần người ấy chẳng cần gì.