Tải các chương trình cài đặt không được

Chuyển sang công ty mới cũng lắm nhiêu khê, ngay công tác cài đặt máy móc thì mình hoàn toàn không phải táy máy gì cả. Có đội kỹ thuật làm hết.
* Toàn bộ hệ thống đã đều được join domain và đăng nhập hoàn thoàn thông qua email.
* Có thư mục share nhiều phần mềm cần thiết (tất nhiên là không đủ)
* Riêng với tài khoản của mới của mình, để tải thêm 1 số phần mềm có đuôi trực tiếp là exe thì đều bị block và không không cho tải xuống.
* Việc cài đặt phần mềm với tài khoản không được, phải yêu cầu tới admin cho phép hoặc phải được set tài khoản có quyền admin thì mới cài đặt được
* Do nhu cầu chạy Pentaho nên phải có jdk 8, có 2 phương án:
– Tải jdk8 trực tiếp về để cài đặt:
Lấy từ trang chủ Oracle nhưng bị chặn, đi tìm file đã được nén trên mạng thì không thấy có. Tình cờ vào được trang này: http://jdk.java.net/8/ thì tải được về và chạy OK (chuối cái là file exe trên oracle bị chặn nhưng file exe ở đây thì không bị chặn)
– Tải netbean về cài để có jdk được tích hợp sẵn trong đó
Đã thử và đã bị chặn không thể tài được, tìm ngược xuôi bộ cài netbean đã được nén thì không thấy có.

=> Bài học kinh nghiệm: chịu khó tìm phương án giải quyết.

Một số lưu ý Android 4

–Service
Broadcastroadcast Receiver
rút tai nghe, cắm tai nghe…
chụp màn hình
————–
–Dùng Call back
–Muốn custom nút khi nhập thông tin
+ IOS: có thể sửa trực tiếp ngay trên bàn phím
+ Android có 2 cách:
++ tạo ra 1 ứng dụng như cái bàn phím và base trên đó, khi cài đặt app thì cài cả cái bàn phím đó
++ custom bằng cách khi có sự kiện gõ phím thì hiển thị view đè lên (làm giả trên đó)
++Sự kiện kéo xuống để load dữ liệu

++ View page there

++ Guesture –Vuốt để Loadmore

++ andengine–engin game cho android

++ unity—-đa nền tảng
—————
Thư viện vitamio để hỗ trợ android về nhạc
———–
Test APP using Monkey
Test performance and test functionanlly

Nếu không vào adb được thì vào cmd: cd đến: C:\Users\Tuy\AppData\Local\Android\sdk\platform-tools
Gõ lệnh adb shell monkey -p com.quanglam.xosokienthietapp -v 2000

com.quanglam.xosokienthietapp là tên app cần test
2000 là số thao tác test

—————–
decode
http://www.javadecompilers.com/apk
—————–
Đa ngôn ngữ Android
Tìm kiềm: language code
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
—————–
1. Hiểu rõ về activiy, Serviec, Broadcast Receiver, ContentProvider
2. UI: View, viewGroup:Listview,RecycleView,…
3. Custom UI(định nghĩa các Views)
4. Debug
5. Làm việc với client-service(XML,JSON,retrofit)
6. Database: SQL lite, ORM(GreenDAO, Realm…)
7. Notify: Notifycation, Dialog
8. SDK: Googlemap, youtube
9. Social network: Facebook, Twitter, Google Plus,….
10. Multilmedia: Camera, Photo, video, Audio
11. Graphic
<ImageButton
android:layout_width=”wrap_content”
android:src=”@mipmap/btn_back”
android:background=”@android:color/transparent”
android:layout_height=”wrap_content” />

Một số lưu ý Android 3

AIzaSyCgOtLmgv52Mmatw-imE0nvRRleQUY9LzY
root-emissary-130809

APA91bFjtZIEmD19z0rbbJMyxWVCnB8npO9SIoUt2homK2-fFezm7vDLROqYj24lLmdFmsA49k12jm48fncMMFdDS3Qyn4t4sSA_Fkk6ZuYVBhcNLZU0m8Jcbrbt70hHOxURy7ijYezZksdUR3c4i5uI2RKO7f7f5w
05-12 11:24:39.289 19077-19443/com.example.tienhoa82.gcmvantai D/dalvikvm: threadid=15: exiting

—————————————
web socket  SIP –Dành cho các chat, gọi điện
http://www.jssip.net/documentation/misc/sip_websocket/
—————————————
POJO
(Plain Old JAVA Object) or Model Class
=>
Interface for API Call
=>
RestAdapter Class
—————————————
MMO –kiếm tiền online
—————————————
Vitural Location (FAKE GPS)
ẩn bị trí hiện tại
—————————————
BI vi ờ thương mại điện tử
BIG data
Aphi ic Network: Liên kiết quảng cáo
—————————————
AIzaSyDHnZJ5pH3MrC4QcTuXaSCMaX5pt8pkph8

—————————————
Dùng API place để dùng cho google map
học ở: android map v2
Add các marker
direction api google map android
Google Map
+ Hiển thị bản đồ==>Android key
+ Tìm đường (Direction api), tìm địa điểm (place key) ==>Browser KEY.
==> Browser Key, enable service

api direction
https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Toronto&destination=Montreal&key=AIzaSyD1_QmobQmtnGdmtOaeKbf_QHl3aw7ldUY
AIzaSyD1_QmobQmtnGdmtOaeKbf_QHl3aw7ldUY browser key

+ api lấy ảnh tĩnh: truyền địa điểm lên google trả về ảnh tĩnh của bản đồ
+ api tìm theo điều kiện; tìm các nhà hàng theo điều kiện địa điểm khoảng cách phương tiện
+ tracking
+ guiding
+ youtube

Một số lưu ý Android 1

–Splash screen

–Define drawable xml
drawable: png, jpg

–Validate

–Select Image

–UI

–Hệ thống IAM: tích hợp tất cả các user

— Use SQLine

–Use Conmtent Value
ContentValues fdfdf=new ContentValues();
…..
–Lấy dữ liệu (select) thông qua Cursor
http://www.vogella.com/tutorials/AndroidSQLite/article.html
String Buider text =new Builder();
cursor=sqLiteDatabase.query()
sql.query()….
—-SQLine OPEN Helper
+ListActivity
+SimpleCurSorAdapter

Một số lưu ý Android

+Load more…
+Pull ro Refresh
+Add header, footer
+swipe to action
———————–
+ Sử dụng view holder
Lưu trữ các item đã tạo để list view trượt đỡ lag

——————

Dùng Recycle View
Thay thế cho Listview và View Holder

——————

Expand list view
Để có list view mà kích vào sẽ xổ ra

—————–
Danh bạ giống iphone: có chữ B thì ra danh sách các số điện thoại có chữ B

Section Listview

—————-

Lưu dữ liệu bằng SQLLine

Quản trị bằng: SQL Line Admin