Tải các chương trình cài đặt không được

Chuyển sang công ty mới cũng lắm nhiêu khê, ngay công tác cài đặt máy móc thì mình hoàn toàn không phải táy máy gì cả. Có đội kỹ thuật làm hết.
* Toàn bộ hệ thống đã đều được join domain và đăng nhập hoàn thoàn thông qua email.
* Có thư mục share nhiều phần mềm cần thiết (tất nhiên là không đủ)
* Riêng với tài khoản của mới của mình, để tải thêm 1 số phần mềm có đuôi trực tiếp là exe thì đều bị block và không không cho tải xuống.
* Việc cài đặt phần mềm với tài khoản không được, phải yêu cầu tới admin cho phép hoặc phải được set tài khoản có quyền admin thì mới cài đặt được
* Do nhu cầu chạy Pentaho nên phải có jdk 8, có 2 phương án:
– Tải jdk8 trực tiếp về để cài đặt:
Lấy từ trang chủ Oracle nhưng bị chặn, đi tìm file đã được nén trên mạng thì không thấy có. Tình cờ vào được trang này: http://jdk.java.net/8/ thì tải được về và chạy OK (chuối cái là file exe trên oracle bị chặn nhưng file exe ở đây thì không bị chặn)
– Tải netbean về cài để có jdk được tích hợp sẵn trong đó
Đã thử và đã bị chặn không thể tài được, tìm ngược xuôi bộ cài netbean đã được nén thì không thấy có.

=> Bài học kinh nghiệm: chịu khó tìm phương án giải quyết.