Quá trình phát hiện sớm rối loạn tự kỷ tại Úc –P3

RỐI LOẠN TỰ KỶ TẠI ÚC – Phần 3

Giáo sư Margot PRIOR

Khoa Tâm Lý, Đại học Melbourne, Úc

Cuối cùng, các tổ chức chính phủ ( Sức khỏe, Giáo dục, Dịch vụ gia đình) chấp nhận trách nhiệm đối với trẻ, gia đình và thành lập quỹ cho các dịch vụ.

Những Hiệp hội tự kỷ của chúng tôi đã thuê một cố vấn gia đình làm việc bán thời gian . Cô ấy đến thăm những gia đình mà yêu cầu giúp đỡ con của họ .

Cũng có chuyến công tác dành cho giáo viên kết hợp với những trẻ sống ở vùng nông thôn . Đây là một đoàn người lưu động xung quanh vùng của họ và cùng với gia đình dành thời gian để giúp đỡ về việc dạy và quản lý trẻ của họ.

Hiện nay chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của chính phủ cho các dịch vụ :

 • Những đội chẩn đoán và đánh giá đặc biệt cho trẻ tự kỷ mọi lứa tuổi.
 • Những trung tâm Can thiệp sớm với chương trình dựa vào những nguyên tắc giáo dục và hành vi tốt nhất cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi .
 • Những ngôi trường và lớp học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ với các giáo viên có nhiều kiến thức chuyên môn về tự kỷ cung cấp những chương trình học phù hợp với nhu cầu đặc biệt của trẻ từ 6 đến 18 tuổi .
 • Những trung tâm công cộng với chương trình cho trẻ tự kỷ từ 6 đến 18 tuổi (cùng với nhiều rối loạn khác) .
 • Những dịch vụ cao hơn – những giáo viên chuyên về tự kỷ đến thăm những trường nơi có trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên tự kỷ từ 6 đến 18 tuổi.
 • Những chỗ dành cho trẻ tự kỷ ở các trường bình thường với sự hỗ trợ đặc biệt để làm việc 1 – 1 cùng trẻ .
 • Đối với những trẻ có chức năng cao đều có những trường cấp hai và cấp ba với sự hỗ trợ .
 • Đối với những trẻ lớn và trẻ trưởng thành thì có những cơ hội nghề nghiệp và sự sắp đặt quản lý cẩn thận ( tất nhiên là không đủ , chúng tôi vẫn còn có nhu cầu rất cao cho những kế hoạch việc làm có hỗ trợ ). Một vài người trẻ có thể làm việc với sự kết nối của những sở thích đặc biệt ( ví dụ như máy vi tính ) nhưng hầu hết sẽ cần sự giám sát đầy cảm thông và một môi trường với những trợ cấp cho nhu cầu của trẻ . Đối với những trường hợp có nhiều khuyết tật có thể có những công việc lặp đi lặp lại như là đóng gói hoặc phân loại để họ cảm thấy đang làm việc và sản xuất .
 • Một vài người trẻ có thể sống trong những ngôi nhà đặc biệt với mức độ độc lập khác nhau và hỗ trợ suốt 24 giờ ( những vị thành niên lớn và người trưởng thành )
 • Những chương trình huấn luyện đặc biệt cho trẻ và gia đình họ ( huấn luyện những kỹ năng xã hội , cắm trại và đua ngựa …)
 • Một vài dịch vụ về hướng nghiệp và âm ngữ trị liệu .

Bây giờ, chúng tôi có những trường tự kỷ đặc biệt,những lớp học ,những chương trình đặc biệt, những chương trình nghỉ,những nhóm chẩn đoán v.v… Có rất nhiều trẻ phải ở nội trú trong các cơ sở.

Giờ đây tôi có một vài chương trình huấn luyện đặc biệt cho giáo viên và những người chuyên nghiệp khác để thực hiện những khóa học đã được thiết kế để huấn luyện họ trở thành những chuyên gia về chứng tự kỷ.

Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng để phát triển những dịch vụ này .

Ngày nay, tính chuyên môn được thể hiện với các đội ngũ đánh giá gồm bác sĩ nhi khoa, tâm lý gia và nhà âm ngữ trị liệu, một vài trung tâm can thiệp sớm (mặc dù vẫn chưa đủ) khả năng để mua các dịch vụ Can Thiệp Hành Vi Ứng Dụng rất đắt tiền (do sự ủng hộ tài chính của chính phủ không nhiều cho đến nay), những chương trình huấn luyện đặc biệt cho trẻ và cha mẹ (những kỹ năng xã hội, cắm trại và cưỡi ngựa), dịch vụ âm ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu và học những kinh nghiệm trong việc thiết lập sự hoà nhập một phần với những trẻ bình thường (hầu hết các trẻ có thể trải qua hàng giờ ở các trường mãu giáo thông thường). Phương tiện giúp đỡ hoà nhập được cung cấp ở các ngôi trường tiểu học để giúp trẻ tự kỷ dựa trên cơ bản một với một(một học sinh một cô giáo).

Đối với những trẻ lớn thông minh hơn thì đã có những ngôi trường cấp hai, cấp ba với sự trợ giúp nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu nhân sự . Chúng tôi tiếp tục cố gắng để phát triển tất cả các dịch vụ này . Có một vài mô hình tốt ở các quốc gia như Anh , Scandinavia và Bắc Mỹ/Canada.

Đương nhiên những thử thách của chúng tôi vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay vì không bao giờ có đủ các dịch vụ và ngày càng nhiều trẻ với rối loạn phổ tự kỷ đang được chẩn đoán .

Nhưng sự dũng cảm , sự bền bỉ và sức mạnh con người rất cần thiết cho sự phát triển các dịch vụ ở Úc . Và tôi biết rằng câu chuyện tương tự cũng đang được lặp lại ở các quốc gia khác.