Đánh giá và quản lý trẻ tự kỷ – P2/2

ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ TRẺ TỰ KỶ TẠI MÔ HÌNH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG –…

Continue Reading →

Cách tiếp cận trẻ có rối loạn phổ tự kỷ dựa trên cộng đồng tại bệnh viện Nhi Đồng 1-P1

CÁCH TIẾP CẬN TRẺ CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ DỰA TRÊN CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1…

Continue Reading →