Thực trạng chuẩn đoán trẻ tự kỷ hiện nay – P4

THỰC TRẠNG CHẨN ĐOÁN TRẺ TỰ KỶ HIỆN NAY – Phần 4 Vũ Thị Minh Hương 1 Trần Văn Công…

Continue Reading →

Cách tiếp cận trẻ có rối loạn phổ tự kỷ dựa trên cộng đồng tại bệnh viện Nhi Đồng 1-P1

CÁCH TIẾP CẬN TRẺ CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ DỰA TRÊN CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1…

Continue Reading →