Thực trạng chuẩn đoán trẻ tự kỷ hiện nay – P4

THỰC TRẠNG CHẨN ĐOÁN TRẺ TỰ KỶ HIỆN NAY – Phần 4 Vũ Thị Minh Hương 1 Trần Văn Công…

Continue Reading →

Thực trạng chuẩn đoán trẻ tự kỷ hiện nay – P3

THỰC TRẠNG CHẨN ĐOÁN TRẺ TỰ KỶ HIỆN NAY – Phần 3 Vũ Thị Minh Hương 1 Trần Văn Công…

Continue Reading →

Tìm hiểu một số yếu tố gia đình và hành vi của trẻ tự kỷ P3

Tìm hiểu một số yếu tố gia đình và hành vi của trẻ tự kỷ tại khoa tâm thần Bệnh…

Continue Reading →